Thông báo tuyển sinh: Đạo diễn truyền hình, Quay phim, Biên đạo Múa trình độ đại học, hình thức vừa học vừa làm.