Tổng quan

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ - Nơi cung cấp nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long
        Văn hóa, nghệ thuật là sự nghiệp xã hội có tính nhân văn sâu sắc, nó giữ vai trò là bộ chỉnh của xã hội, nó giúp cho xã hội phát triển, tạo sự thăng bằng tâm lý xã hội, tạo cảm xúc và làm nhân loại thăng hoa. Chính vì thế, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ ra đời làm thỏa mãn được nhu cầu học tập và hưởng thụ văn hóa của đại chúng.
        Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ được thành lập ngày 28 tháng 02 năm 2017 theo Quyết định số 249/QĐ-LĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiền thân là Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (trước đó là Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ). Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo nguồn nhân lực các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin cho Thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
        Là Trường cao đẳng đầu tiên, duy nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Trường không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố và mở rộng. Hiện nay, Trường đang đào tạo 07 chuyên ngành bậc cao đẳng, 15 chuyên ngành bậc trung cấp, liên kết đào tạo 08 chuyên ngành bậc đại học.
        Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ còn có trách nhiệm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khai thác, phát huy tác dụng vốn văn hóa nghệ thuật truyền thống, song song với việc giới thiệu phổ biến các loại hình nghệ thuật hiện đại theo hướng thỏa mãn và định hướng tích cực sự phát triển nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
 

         Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ hình thành và phát triển:

        - Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (1995 - 2008).

        - Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (2008 - 2017).

        - Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ (2017 - nay).